Mariska en Andrea

Letselschade en bijstandsuitkering

Wat moet je doen bij letselschade en bijstandsuitkering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en letsel is helaas zo opgelopen. Heb jij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan kun je recht hebben op een schadevergoeding voor letselschade. Deze schadevergoeding hangt af van de mate van opgelopen letsel en de ontstane schade hierdoor.

Letsel kan een enorme impact hebben op jouw vermogen om te werken en dus op jouw financiële zekerheid op lange termijn. Maar wat als je een bijstandsuitkering ontvangt? Letselschade en bijstandsuitkering kunnen met elkaar in conflict komen, want jouw uitkering kan veranderen als je een vergoeding ontvangt. In dit artikel leggen we je uit waar jij rekening mee moet houden.

Letselschade uitkering en bijstand

Je hebt recht op een bijstandsuitkering als je voldoet aan voorwaarden van de Rijksoverheid. Voorwaarden zoals:

  • Je bent Nederlander of woont rechtmatig in Nederland.
  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee je in jouw levensonderhoud kunt voorzien.

Deze en andere voorwaarden hangen er aan een bijstandsuitkering. Vooral deze laatste voorwaarde is een hele belangrijke in het geval van een letselschade uitkering.

Meldingsplicht bij een letselschade uitkering

Heb jij een bijstandsuitkering en recht op een schadevergoeding? Meld dit dan zo snel mogelijk bij je gemeente. Het krijgen van een schadevergoeding kan namelijk invloed hebben op je bijstandsuitkering.

Je ontvangt dan namelijk inkomen of vermogen door de schadevergoeding. Door het tijdig melden van een schadevergoeding zorg je ervoor dat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Het is heel belangrijk dat je dit meldt bij de gemeente. Op basis van de Participatiewet ben je dit verplicht. Meld je jouw schadevergoeding niet? Dan is het mogelijk dat je een gedeelte van de uitkering terug moet betalen of dat je een boete krijgt. Je bijstandsuitkering kan zelfs worden stopgezet.

Ontvang je een schadevergoeding op je rekening en je meldt dit niet van tevoren, dan schend je de inlichtingenplicht. Het is dus van belang om een schadevergoeding tijdens de bijstand zo snel mogelijk te melden.

De gemeente mag elk moment toetsen of je nog recht hebt op een bijstandsuitkering. Heb jij een uitkering letselschade gekregen? Dan kan de gemeente beslissen of de vergoeding verrekend wordt met de bijstandsuitkering.

De hoogte van de schadevergoeding tijdens bijstand

Iedere gemeente heeft andere regels als het gaat over het recht op een bijstandsuitkering.
Zolang de schadevergoeding onder de vermogensgrens blijft, zal de gemeente niet verrekenen. Komt de totale schadevergoeding boven de vermogensgrens uit, dan gaat de gemeente goed kijken welke schadeposten er zijn en wat er verrekend kan worden. Het is dus belangrijk dat de verschillende schadeposten gespecificeerd worden.

Schadeposten
Bij het berekenen van een letselschadevergoeding wordt de vergoeding onderverdeeld in verschillende schadeposten.

Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding ontvangen voor:

  • Medische kosten
  • Reiskosten
  • Huishoudelijke hulp
  • Smartengeld

Immateriële schade versus materiële schade

Voor de gemeente is het van belang om te weten uit welke eigenschappen een letselschadevergoeding bestaat. Materiële schade gaat over kosten die je voelt in je portemonnee zoals het eigen risico van je zorgverzekering, De vergoeding is voor kosten die je daadwerkelijk gemaakt hebt, en wordt door de gemeente doorgaans niet gezien als inkomen.

Als je een schadevergoeding krijgt voor het verlies van arbeidsvermogen, dan kan het zijn dat de gemeente dit bedrag wel ziet als inkomen. Als het bedrag boven de vermogensgrens uitkomt, dan bestaat de mogelijkheid dat het wordt verrekend met i de uitkering.

Smartengeld is een tegemoetkoming voor immateriële schade die je hebt opgelopen na letsel. Ook smartengeld kan gevolgen hebben voor je bijstand. Hoewel smartengeld niet aangemerkt wordt als inkomen, kan het toch invloed hebben op je uitkering. Het verschilt per gemeente welk deel van het smartengeld je zelf mag houden.

Het verschilt per gemeente hoe zij met jouw bijstandsuitkering omgaan. Het beste is om direct bij de gemeente waar je woont te melden dat je een letselschadezaak hebt lopen. Jouw contactpersoon bij de gemeente kan jou vertellen welke voorwaarden er in jouw geval gelden.

Uiteraard helpen de juristen van Dammers en Verlaan letselschade jou graag hierbij. Wij weten waar we rekening mee moeten houden als je een bijstandsuitkering ontvangt en letselschade claimt.

Er komt veel op je af

Welke schadeposten je wel en een deel niet vergoed krijgt is afhankelijk van jouw situatie. Elke situatie is hierbij uniek. Zorg ervoor dat je direct contact opneemt met de gemeente zodra je een schadevergoeding ontvangt.

Heb jij een vraag over letselschade en bijstandsuitkering? Heb je letselschade opgelopen en heb je een Bijstandsuitkering? Of heb je al een uitkering letselschade gekregen en ben je op zoek naar advies? Er komt in deze situaties veel op je af. Er moet van alles geregeld worden en informatie moet uitgezocht worden.

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag hierbij.