Loonschade

Loonschade

Als werkgever is het heel vervelend als jouw werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van een ongeval. Jij moet dan het loon doorbetalen en er staat geen werkprestatie tegenover. De wet biedt in die situatie de mogelijkheid voor werkgevers om het netto doorbetaalde loon terug te halen bij de aansprakelijke partij. Dat geldt ook voor de re-integratiekosten. Wil je graag dat Dammers en Verlaan dit voor jou uit handen neemt, bel ons dan voor informatie en onze kosten.