Overige ongevallen

Waar moet je aan denken bij overige ongevallen?
Je kunt dan denken aan letsel dat je oploopt tijdens het sporten, letsel als gevolg van een gebrek aan de weg, waarvoor je de gemeente of de wegbeheerder aansprakelijk wilt stellen, of letsel als gevolg van een fout van iemand anders.

ball-fun-game-364308

Letsel bij sport en spel
Op het sportveld of tijdens een wielerwedstrijd gelden andere regels dan daarbuiten. Gedragingen die op straat onrechtmatig zijn, zijn dat niet op het veld. De aansprakelijkheid in zogenaamde sport- en spelsituaties wordt minder snel aangenomen. Er zijn natuurlijk wel grenzen! Er zijn overtredingen of situaties die niets te maken hebben met de normale uitoefening van de sport. Wij helpen jou graag om dit te onderzoeken.

sportongeval

Dieren
En wat als je wordt gebeten door een hond of je krijgt een ongeval met of door een paard? In de wet is geregeld dat de bezitter van een dier aansprakelijk is. Dit soort situaties zijn verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de bezitter van het dier.

blur-branches-foliage-38537

Wegbeheerder
Je loopt letsel op door bijvoorbeeld een gat in de weg, of een losliggende putdeksel. De wegbeheerder, meestal de gemeente of provincie, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting. Als er sprake is van een gebrek dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. We onderzoeken dit graag voor je. Maak, als dat mogelijk is, duidelijke foto’s van de weg en het gebrek.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!