Kwaliteit

Nivre-logo

Dammers en Verlaan letselschade is een betrokken, betrouwbaar en deskundig letselschadebureau. Wij vinden kwaliteit erg belangrijk en zijn dan ook lid van verschillende brancheorganisaties die zich bezighouden met kwaliteit in de letselschade.

Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE)

Sinds 2021 staan wij ingeschreven als Register-Expert Personenschade (NIVRE-re) in het register van het NIVRE.

Het NIVRE geeft jaarlijks een overzicht uit van experts en risicodeskundigen in tien verschillende schadebranches. Hieronder valt ook de personenschadebranche.

Om voor registratie in aanmerking te komen moet je verschillende cursussen en opleidingen hebben gevolgd en voldoen aan kwaliteitseisen. De juristen van Dammers en Verlaan letselschade volgen jaarlijks de door het NIVRE vereiste cursussen om register-expert te worden en te blijven. Je leest hierover meer op de website van het NIVRE: www.nivre.nl.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade
dv-letselschade-experts

Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)

Als je slachtoffer van een verkeersongeval of een arbeidsongeval bent, is een snelle en efficiënte afwikkeling van jouw letselschadezaak van groot belang. Het is dan ook van belang dat je daarbij steun krijgt van een dienstverlener die oog heeft voor jouw belang.

Sinds 2022 is Dammers en Verlaan Letselschade aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Zo is het voor jou duidelijk dat je bent verzekerd van hoogwaardige klantgerichte en deskundige hulp.

Het Nationaal Keurmerk letselschade is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het is een onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. In het register vind je advocaten, belangenbehartigers, arbeidsdeskundigen en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.

De eisen waaraan belangenbehartigers moeten voldoen zijn onder meer onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie en communicatie.

Verdere informatie over het Nationaal Keurmerk Letselschade is te vinden op:

Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)

Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschaderegelaars die persoonlijke contact hebben met slachtoffers en hen thuis bezoeken.
Het NIS heeft als doel om de vakkennis van haar leden te bevorderen en in stand te houden. Hiertoe worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor de leden, waarmee het NIS beoogt het functioneren van letselschade-experts te optimaliseren. Deze doelstelling heeft er mede toe geleid dat binnen het NIS zowel belangenbehartigers als letselschaderegelaars van verzekeraars elkaar ontmoeten.

De juristen van Dammers en Verlaan zijn lid van het NIS.

Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)
kwaliteit-dv-letselschade

Gedragscode Behandeling Letselschade

Een ongeval kan het leven van een slachtoffer ineens op zijn kop zetten. De behandeling van een letselschade kan ingewikkeld zijn en kost vaak veel tijd, terwijl een slachtoffer zijn of haar aandacht vooral nodig heeft voor lichamelijke herstel en emotionele verwerking. Als het overleg met een verzekeraar moeizaam verloopt, dan ervaart een slachtoffer dit bijna altijd als een extra last. De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) biedt hier een oplossing voor en beschrijft hoe de schadebehandeling zo goed mogelijk verloopt. Het slachtoffer staat in de Gedragscode Behandeling Letselschade centraal. Daarom willen wij graag dat het proces gaat zoals dat beschreven is in de Gedragscode Behandeling letselschade (GBL). Dammers en Verlaan letselschade werkt dan ook volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade.