Affectieschade; een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers

Als iemand letsel oploopt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan lijdt iemand schade. Maar het kan ook voor een ander schade met zich meebrengen. Hoe zit het bijvoorbeeld met gezinsleden van een slachtoffer? Het letsel van het slachtoffer zal op hen immers ook flinke impact hebben. Kunnen zij hun schade ook verhalen op de aansprakelijke persoon?

Vergoeding van affectieschade

Tot 1 januari 2019 was het uitgangspunt dat anderen dan de gewonde zelf geen recht hebben op schadevergoeding in verband met het letsel van het slachtoffer. Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van deze gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Als een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, kan zo’n ingrijpende gebeurtenis ook het leven van een nabestaande of naaste overhoop halen. Een vergoeding voor de emotionele schade geeft nabestaaanden en naasten erkenning van hun verdriet.

Wie kunnen een vergoeding van affectieschade krijgen?

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel komen in aanmerking voor een vergoeding. Dit geldt alleen voor gebeurtenissen die door een ander zijn veroorzaakt, zoals misdrijven en verkeerongevallen.

De regeling geldt alleen voor diegene die een zeer nauwe band met het slachtoffer heeft, zoals de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. Ook anderen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding, maar alleen als zij aan kunnen tonen dat er sprake is van een hechte affectieve relatie.

Wanneer heb je recht op een vergoeding?

Als jouw naaste zeer ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen of is overleden als gevolg van een fout van een ander, kan je in aanmerking komen voor vergoeding van affectieschade. Het ernstig en blijvend letsel zal aangetoond moeten worden. In de praktijk zal het gaan om medisch objectiveerbare letsels, waarbij de ernst van het letsel doorslaggevend is, niet het leed. Dus wel bij een dwarslaesie, maar bij een whiplash waarschijnlijk niet.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding hangt af van de relatie die je als nabestaande of naaste hebt met het slachtoffer. Als er sprake is van een misdrijf is het bedrag hoger. De vergoeding is minimaal €12.500 en maximaal €20.000.

Wil jij ook weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding?

Wij zoeken voor jou uit of je recht hebt op een vergoeding van affectieschade. Neem gerust contact met ons op.