Aansprakelijkheid bij arbeidsongeval ZZP’er

Als je letsel oploopt door een ongeval op het werk, dan is jouw werkgever als snel aansprakelijk voor de schade. Jouw werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Deze zorgplicht geldt ook voor opdrachtgevers die werkzaamheden laat verrichten door ZZP’ers of uitzendkrachten.

De zorgplicht voor de werkgever gaat best ver. Dat blijkt ook uit deze uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 11 september 2018 (ECLI:NL:GHSEHE:2018:3754).

Om wat voor een zaak ging het?
In deze zaak ging het om een ZZP’er die tijdens het werk een ongeval met een heftruck kreeg. Hij liep daarbij letsel aan zijn been op. Het slachtoffer had instructies gekregen hoe hij de heftruck moest gebruiken, maar hij hield zich daar niet aan.

Hoe zit het juridisch?
Als je letsel oploopt als gevolg van een ongeval op het werk, kan je als werknemer de werkgever aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:658 BW. In dit artikel staat dat een werkgever de schade van een werknemer dient te vergoeden, wanneer deze werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

De werkgever moet voor een veilige werkomgeving zorgen. Ook moet hij werknemers goed informeren hoe zij hun werk veilig kunnen doen. Bewijst de werkgever dat hij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen? Dan is hij niet aansprakelijk. Dit komt echter niet vaak voor. De werkgever is ook niet aansprakelijk als de schade is ontstaan door opzet of roekeloos gedrag van de werknemer of als de schade ook was ontstaan als hij wél aan zijn zorgplicht had voldaan.

Wat zegt de rechter?
Over dit ongeval zegt de rechter toch dat er sprake is van een schending van de zorgplicht van de opdrachtgever. Er werd namelijk onvoldoende toezicht gehouden op het naleven van de gegeven instructies rond het gebruik van de heftruck. Daarnaast was het in de praktijk ook normaal om daarmee in strijd te handelen. De veiligheidsinstructies speelden dus helemaal geen rol in de praktijk. Het Hof geeft de opdrachtgever nog wel gelegenheid om te bewijzen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Spannend
Voor veel mensen is het spannend om hun eigen werkgever aansprakelijk te stellen. Zij willen namelijk ook de goede relatie met hun werkgever niet op het spel zetten. Dammers & Verlaan weet als geen ander hoe je in dit spanningsveld moet handelen. Neem dus gerust contact met ons op als je een ongeval met letsel op het werk hebt gehad!

Heb je vragen over werkgeversaansprakelijkheid?
Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen of mailen.